Majątek i budżet Teatru

Teatr znajduje się w budynku przy ul. Jaracza 2, który w całości jest własnością Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.

Majątek Teatru stanowią środki trwałe i nietrwałe będącego w jego posiadaniu.

Dotacja podmiotowa na rok 2014 wynosiła  6.105.000 zł.

Dotacja podmiotowa na 2015  rok dla Teatru Ateneum wyniosła 6. 482 200 zł.

Kwota dotacji podmiotowej na rok 2016 dla Teatru Ateneum wynosi 6 541 720 zł.

Kwota dotacji podmiotowej na rok 2017 dla Teatru Ateneum wynosi 6 820 000 zł.

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej Teatrowi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na działalność statutową na rok 2018 wynosi 7.704.950

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej Teatrowi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na działalność statutową na rok 2019 wynosi 7.299.950

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej Teatrowi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na działalność statutową na rok 2020 wynosi 8.048.140

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
za rok 2013

za rok 2014

za rok 2015

za rok 2016

za rok 2017

za rok 2018

– za rok 2019

– za rok 2020

Bilans za rok 2016

Bilans za rok 2017

Bilans za rok 2018

Bilans za rok 2019

Bilans za rok 2020

Rachunek zysków i strat za 2014 rok

Rachunek zysków i strat za 2015 rok

Rachunek zysków i strat za 2016 rok

Rachunek zysków i strat za 2017 rok

Rachunek zysków i strat za 2018 rok

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Możliwość komentowania jest wyłączona.