Majątek i budżet Teatru

 1. Teatr znajduje się w budynku przy ul. Jaracza 2, który w całości jest własnością Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.
 2. Majątek Teatru stanowią środki trwałe i nietrwałe będącego w jego posiadaniu.
 3. Dotacje podmiotowe na działalność statutową przyznane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:
  • na rok 2014: 6 105 000 zł;
  • na rok 2015: 6 482 200 zł;
  • na rok 2016: 6 541 720 zł;
  • na rok 2017: 6 820 000 zł;
  • na rok 2018: 7 704 950 zł;
  • na rok 2019: 7 299 950 zł;
  • na rok 2020: 8 048 140 zł;
  • na rok 2021: 8 441 403 zł.
 4. Sprawozdania finansowe:
 5. Bilanse Teatru Ateneum za poszczególne lata
 6. Rachunki zysków i strat Teatru Ateneum za poszczególne lata:

 7. Zaktualizował Tomasz Chyła, 23.06.2022

Możliwość komentowania jest wyłączona.