Majątek i budżet Teatru

 1. Teatr znajduje się w budynku przy ul. Jaracza 2, który w całości jest własnością Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP.
 2. Majątek Teatru stanowią środki trwałe i nietrwałe będącego w jego posiadaniu.
 3. Dotacje podmiotowe na działalność statutową przyznane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:
 • na rok 2014: 6 105 000 zł;
 • na rok 2015: 6 482 200 zł;
 • na rok 2016: 6 541 720 zł;
 • na rok 2017: 6 820 000 zł;
 • na rok 2018: 7 704 950 zł;
 • na rok 2019: 7 299 950 zł;
 • na rok 2020: 8 048 140 zł;
 • na rok 2021: 8 441 403 zł;
 • na rok 2022: 9 409 944 zł;
 • na rok 2023: 11 330 000 zł
 • Sprawozdania finansowe:
 • Bilanse Teatru Ateneum za poszczególne lata
 • Rachunki zysków i strat Teatru Ateneum za poszczególne lata:
 • Zaktualizowała Julia Piotrak, 01.07.2024

  Możliwość komentowania jest wyłączona.