Zasoby archiwalne

Teatr Ateneum został  założony w 1928 roku, jednak z okresu przedwojennego została zachowana jedynie szczątkowa ilośc materiałów archiwalnych dokumentujących działalnośc Teatru i wystawiane spektakle.
Teatr wznowił działalność po wojnie w odbudowanym budunku w 1951 roku. Do chwili obecnej Teatr dał od tej pory 282 premier, które są udokumentowane w naszych zbiorach.
Dokumentacja jest uzupełniana na bieżąco. Wszystkie materiały dotyczące danego spektaklu są archiwizowane w pudłach archiwalnych. Poszczególne pudła zawierają najczęściej:

  • egzemplarz sztuki
  • program, ulotkę, afisz
  • plakat
  • recenzje i wzmianki prasowe
  • zdjęcia archiwalne i promocyjne

W naszych zasobach archiwalnych znajdują się również: inne egzemplarze sztuk, wydawnictwa książkowe i muzyczne dotyczące Teatru Ateneum, wybrane projekty scenograficzne i materiały nutowe.

Udostępnienie zbiorów:
Z naszych zbiorów najczęściej korzystają uczniowie, studenci, pracownicy naukowi  i dziennikarze. Ze wszystkich materiałów można korzystać na miejscu i po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Część naszych zasobów udostępniamy również w wersji elektronicznej. Od kilku lat realizujemy program digitalizacji zasobów archiwalnych, w szczegołności dotyczy to zdjęć ze spektakli, które dostępne są w formatach jpg i tiff.
Korzystanie z zasobów archiwalnych jest możliwe w środy w godzinach
10.00 – 15.00, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Wyjątkowo, za zgodą Dyrektora Teatru, materiały archiwalne są wydawane na zewnątrz do celów wystawienniczych.

Kontakt
Informacji o zbiorach i możliwościach ich udostępnienia udziela Adam ŻABCZAK
tel. 22 50 28 189
adam.zabczak@teatrateneum.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.