Zamówienia społeczne

09.07.2019 r.
Zamawiający zamieszcza informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/S/2019.

 

13.06.2019 r.
W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę – Agencja Ochrony Argus Sp. z.o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew z ceną 160 810,69 zł.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w pkt. 13 Ogłoszeniu o zamówieniu: Cena – 75%, Doświadczenie Wykonawcy – 25%. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 

11.06.2019 r.
Zamawiający publikuje informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 1/S/2019.
7.06.2019 r.
Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do treści Ogłoszenia.

 

4.06.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – Usługa ochrony osób i mienia w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie (1/S/2019).
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 12 – godzinnych dyżurów  przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

 

15.06.2018

Zamawiający zamieszcza informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/S/2018.

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

7.06.2018 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138o w zw. z art. 138g (zwanej dalej Ustawą), Teatr Ateneum (Zamawiający) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

– Torre Eventi Agata Wróblewska, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48/104, 03-982 Warszawa z ceną 585 603,00 zł.

Wykonawca, przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert przewidzianych w Ogłoszeniu: Cena – 70%, Doświadczenie – 30%.

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów, przyznaną zgodnie z opisem zamieszczonym w Ogłoszeniu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Pliki do pobrania:

Powiadomienie

29.05.2018 

Zamawiający publikuje informacje z publicznego otwarcia ofert.

Pliki do pobrania:

Informacja z publicznego otwarcia ofer

 

24.05.2018

ZAMÓWIENIE SPOŁECZNE

Obsługa widzów podczas widowisk, przedstawień oraz prób z udziałem publiczności.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności składających się na pełną obsługę widzów lub uczestników imprez w siedzibie Teatru w Warszawie lub innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy wskazanej przez Zamawiającego podczas widowisk, konferencji, prób z udziałem publiczności oraz innych widowisk lub spotkań z obecnością widzów.

 

 

pełna treść ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.