Organizacja Teatru

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora  Teatru  Nr AS.021.1.5.2020  z dnia 9 marca 2020 r.
Regulamin dostępny jest w załączniku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.