Przetargi

20.08.2021

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – postępowanie 1/2021.

Wybór oferty najkorzystniejszej 1-2021.PDF

11.08.2021

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/2021.

Informacja z otwarcia ofert 1-2021.PDF

11.08.2021

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 508 410 zł (brutto).

06.08.2021

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi z dnia 6.08.21.PDF

03.08.2021

Postępowanie pn. Sprzątanie i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Adres postępowania na miniPortalu ZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/19477165-02cc-43ea-b693-91e0332f0761

Ogłoszenie o zamówieniu 1-2021.PDF

Załączniki_do_OPZ_1A-1E.ZIP

Załącznik Nr 6 do umowy – Zarządzenie Dyrektora Teatr.PDF

SWZ 1-2021.DOCX

03.08.2021

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Aktualizowany plan postępowań – 3.08.21.PDF

31.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacja o udzieleniu zamówienia 1-S-2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia 1-S-2020.PDF

24.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacje o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej.

Powiadomienie 1-S-2020.PDF

17.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 1/S/2020.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 1-S-2020.PDF

14.08.2020

Zamawiający zamieszcza pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi 14.08.2020.PDF

11.08.2020

Usługa ochrony osób i mienia w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Ogloszenie_o_zamowieniu_spolecznym_na_ochronę_1-S-2020.DOC

Informacje o wszystkich aktualnych przetargach dostępne są na stronie www.teatrateneum.pl w zakładce PRZETARGI

Możliwość komentowania jest wyłączona.