Przetargi

24.01.2024 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024

26.10.2023 r.

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów  przez pracowników ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-124897b6-717a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-124897b6-717a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można przeglądać pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-124897b6-717a-11ee-9aa3-96d3b4440790

24.08.2023 r.

Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/K/2023.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1-K-2023

14.08.2023 r.

Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/K/2023.

4.08.2023 r.

Zamówienie na usługi kulturalne pn. „Transport dekoracji teatralnych wewnątrz budynku (magazyn-Scena) oraz przewóz dekoracji teatralnych na i ze Sceny 20” (1/K/2023).

28.06.2023 r.

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (aktualizacja nr 3).

Aktualizacja nr 3 – Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023

Wprowadziła: Julia Piotrak, 28.06.2023.

07.06.2023 r.

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można przeglądać pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74646f0f-0439-11ee-9355-06954b8c6cb9

Wprowadziła: Julia Piotrak, 07.06.2023.

05.06.2023 r.

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (aktualizacja nr 2).

Aktualizacja nr 2 – Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023

Wprowadziła: Julia Piotrak, 05.06.2023.

23.09.2022 r.

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 3/2022 – USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Wybór oferty najkorzystniejszej strona 4-2022

Wprowadziła: Julia Piotrak, 23.09.2022.

20.09.2022 r.

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 4/2022 – USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Informacja z otwarcia ofert 4-2022

Wprowadziła: Julia Piotrak, 20.09.2022.

20.09.2022 r. godz. 12:00

Zamawiający zamieszcza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu 4/2022.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 4-2022

Wprowadziła: Julia Piotrak, 20.09.2022.

12.09.2022

Postępowanie 4/2022 – USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów  przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Ogłoszenie o zamówieniu 4-2022
SWZ 4-2022

Wprowadził: Tomasz Chyła, 12.09.2022.

25.08.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 3/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.

WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 3-2022

Wprowadził: Mateusz Stajewski, 25.08.2022.

09.08.2022

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 3/2022.

Informacja z otwarcia ofert 3-2022

Wprowadził: Tomasz Chyła, 09.08.2022.

09.08.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu 3/2022.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 3-2022

Wprowadziła: Julia Piotrak, 09.08.2022.

28.07.2022

Zamawiający zamieszcza pytania do postępowania 3/2022 wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.07.22

Wprowadził: Mateusz Stajewski, 28.07.2022.

20.07.2022

Postępowanie 3/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych na kondygnacji -2 oraz modernizacja systemu SSP w budynku Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2 w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na zakres gwarantowany zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.
Załączniki:
SWZ-3-2022
Ogłoszenie o zamówieniu 3-2022
Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wprowadziła: Julia Piotrak, 20.07.2022.


20.07.2022

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja nr 2).
Aktualizacja nr 2 – plan postępowań

Wprowadziła: Julia Piotrak, 20.07.2022.

19.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o unieważnieniu postępowania 2/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.

Unieważnienie strona 2-2022

Wprowadziła: Julia Piotrak, 19.07.2022.

18.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 2/2022.
Informacja z otwarcia ofert 2-2022

Wprowadziła: Julia Piotrak, 18.07.2022.

18.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1-2022

Wprowadziła: Julia Piotrak, 18.07.2022.

15.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/2022 – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Wybór oferty najkorzystniejszej strona 1-2022

Wprowadził: Tomasz Chyła, 15.07.2022.

01.07.2022

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/2022.

Informacja z otwarcia ofert 1-2022.pdf

Wprowadził: Tomasz Chyła, 01.07.2022.

01.07.2022, godz. 12

Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1-2022.pdf

Wprowadził: Tomasz Chyła, 01.07.2022, godz. 12.

30.06.2022

Postępowanie 2/2022 – WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH W POMIESZCZENIACH SCENY NA DOLE I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA KONDYGNACJI -2 ORAZ MODERNIZACJA SYSTEMU SSP W BUDYNKU TEATRU ATENEUM PRZY UL. JARACZA 2 W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych w pomieszczeniach Sceny Na Dole i części pomieszczeń piwnicznych na kondygnacji -2 oraz modernizacja systemu SSP w budynku Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2 w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na zakres gwarantowany zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia.
Załączniki:
SWZ 2-2022.docx
Ogłoszenie o zamówieniu 2-2022.pdf
Załącznik nr 1 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.zip
Załącznik nr 9 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,zip

Wprowadził: Tomasz Chyła, 30.06.2022.

22.06.2022

Postępowanie 1/2022 – USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH TEATRU ATENEUM IM. STEFANA JARACZA W WARSZAWIE.

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń Teatru Ateneum.
Ogłoszenie o zamówieniu 1/2022.pdf
SWZ 1/2022.docx
Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docx
Załącznik nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.zip

Wprowadził: Tomasz Chyła, 22.06.2022.

22.06.2022

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja nr 1).

Wprowadził: Tomasz Chyła, 22.06.2022.

25.01.2022

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, Teatr Ateneum zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Wprowadził: Tomasz Chyła, 24.02.2022.

20.08.2021

Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – postępowanie 1/2021.

Wybór oferty najkorzystniejszej 1-2021.PDF

11.08.2021

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/2021.

Informacja z otwarcia ofert 1-2021.PDF

11.08.2021

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 508 410 zł (brutto).

06.08.2021

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi z dnia 6.08.21.PDF

03.08.2021

Postępowanie pn. Sprzątanie i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Adres postępowania na miniPortalu ZP:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/19477165-02cc-43ea-b693-91e0332f0761

Ogłoszenie o zamówieniu 1-2021.PDF

Załączniki_do_OPZ_1A-1E.ZIP

Załącznik Nr 6 do umowy – Zarządzenie Dyrektora Teatr.PDF

SWZ 1-2021.DOCX

03.08.2021

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4, Teatr Ateneum zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Aktualizowany plan postępowań – 3.08.21.PDF

31.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacja o udzieleniu zamówienia 1-S-2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia 1-S-2020.PDF

24.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacje o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej.

Powiadomienie 1-S-2020.PDF

17.08.2020

Zamawiający zamieszcza informacje z publicznego otwarcia ofert w postępowaniu 1/S/2020.

Informacja z publicznego otwarcia ofert 1-S-2020.PDF

14.08.2020

Zamawiający zamieszcza pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi 14.08.2020.PDF

11.08.2020

Usługa ochrony osób i mienia w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrona osób i mienia Teatru Ateneum w Warszawie, poprzez pełnienie jednoosobowych 24 – godzinnych dyżurów przez agentów ochrony w siedzibie Teatru Ateneum, znajdującej się w Warszawie przy ul. Jaracza 2.

Ogloszenie_o_zamowieniu_spolecznym_na_ochronę_1-S-2020.DOC

Informacje o wszystkich aktualnych przetargach dostępne są na stronie www.teatrateneum.pl w zakładce PRZETARGI

Możliwość komentowania jest wyłączona.