Instrukcja korzystania ze strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

MENU GŁÓWNE:
Głównym elementem, wykorzystywanym w celu odszukania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej jest menu główne, czyli kolumna z przyciskami znajdująca się po prawej stronie ekranu.
Menu główne podzielone jest tematycznie na STRONY. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na wybranej stronie – należy kliknąć na wybraną nazwę strony, wówczas pojawi się na ekranie jej zawartość.

WYSZUKIWARKA:
Biuletyn Informacji Publicznej wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu.
Pole wyszukiwarki znajduje się w prawym górnym rogu każdej strony Biuletynu.
Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Szukaj”, po czym wyświetli się lista znalezionych dokumentów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

STATYSTYKI:
Biuletyn automatycznie rejestruje ilość odwiedzin na stronie.
AKTUALIZACJA DANYCH:
Informacje o osobie redagującej BIP oraz o dacie ostatniej aktualizacji są zamieszone na dole strony BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

LINKI:
Linki umożliwiają bezpośrednie przejście na stronę główną BIP http://www.bip.gov.pl/ oraz na stronę www.teatrateneum.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.