Zadania Teatru

Zakres działalności Teatru obejmuje w szczególności:

  1. przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami kultury we własnej siedzibie i poza nią,
  2. prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury,
  3. prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą teatru, w tym również poza granicami kraju,
  4. współpracę z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji swoich zadań,
  5. współpracę z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów działającymi w dziedzinie kultury,
  6. udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych,
  7. organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych,
  8. realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,
  9. prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru,
  10. prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Możliwość komentowania jest wyłączona.