Zamówienia kulturalne

24.08.2023 r.

Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/K/2023.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1-K-2023

21.08.2023 r.

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/K/2023.

Wybór oferty najkorzystniejszej 1-K-2023

14.08.2023 r.

Zamawiający publikuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/K/2023.

4.08.2023 r.

Zamówienie na usługi kulturalne pn. „Transport dekoracji teatralnych wewnątrz budynku (magazyn-Scena) oraz przewóz dekoracji teatralnych na i ze Sceny 20” (1/K/2023).

01.04.2022

OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Zamawiający publikuje informacje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu 1/K/2022.

Wprowadził: Tomasz Chyła, 01.04.2022.

28.03.2022

OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Zamawiający publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej i rozstrzygnięciu postępowania 1/K/2022.

Wprowadził: Tomasz Chyła, 28.03.2022.

23.03.2022

OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 1/K/2022.

Wprowadził: Tomasz Chyła, 23.03.2022.

16.03.2022

OBSŁUGA WIDZÓW PODCZAS WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH W TEATRZE ATENEUM.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkich czynności składających się na pełną obsługę widzów lub uczestników imprez w siedzibie Teatru w Warszawie lub innej lokalizacji na terenie m.st. Warszawy wskazanej przez Teatr podczas widowisk, konferencji, prób z udziałem publiczności oraz innych widowisk lub spotkań z obecnością widzów.

Postępowanie nr 1/K/2022

Wprowadził: Tomasz Chyła, 16.03.2022.

Możliwość komentowania jest wyłączona.